Εγκατάσταση φυσικού αερίου

Εταιρία εγκατάστασης φυσικού αερίου Αθήνα - Πάτρα - Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 210•220•5145

 

 

Από τον Ιανουάριο του 2024, ένα νέο σύστημα χρεώσεων για το φυσικό αέριο έχει τεθεί σε εφαρμογή στην Ελλάδα. Το νέο σύστημα, το οποίο στοχεύει στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της αγοράς, φέρνει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι χρεώσεις για τους καταναλωτές.

Τι περιλαμβάνει το νέο σύστημα;

Τέλη εισόδου στο δίκτυο: Χρεώνονται εφάπαξ στους νέους καταναλωτές που συνδέονται στο δίκτυο φυσικού αερίου. Το ύψος τους ποικίλλει ανάλογα με την κατηγορία κατανάλωσης (οικιακή, βιομηχανική κ.λπ.).
Χρεώσεις χρήσης δικτύου: Χρεώνονται στους καταναλωτές για τη χρήση του δικτύου φυσικού αερίου. Υπολογίζονται με βάση την κατανάλωση και την κατηγορία κατανάλωσης.
Χρεώσεις προμήθειας: Χρεώνονται στους καταναλωτές από τον προμηθευτή φυσικού αερίου που έχουν επιλέξει. Το ύψος τους διαμορφώνεται από τον κάθε προμηθευτή και μπορεί να διαφοροποιείται.Όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να μεταφέρουν τους πελάτες τους σε Ειδικό Ενιαίο Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Υπάρχουν διακριτές κατηγορίες προϊόντων με χρωματική σήμανση:

Ειδικό Τιμολόγιο: Πράσινο χρώμα
Κυμαινόμενη τιμή: Κίτρινο χρώμα
Σταθερή τιμή ορισμένου χρόνου: Μπλε χρώμα
Δυναμική τιμολόγηση: Πορτοκαλί χρώμα


Η αλλαγή του συστήματος χρεώσεων μπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές με διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένοι μπορεί να δουν μια αύξηση στο λογαριασμό τους, ενώ άλλοι μπορεί να δουν μια μείωση. Η τελική επιρροή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατανάλωση, η κατηγορία κατανάλωσης, ο προμηθευτής και η τιμή του φυσικού αερίου.


Η αλλαγή του συστήματος χρεώσεων μπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές με διαφορετικούς τρόπους. Ορισμένοι μπορεί να δουν μια αύξηση στο λογαριασμό τους, ενώ άλλοι μπορεί να δουν μια μείωση. Η τελική επιρροή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατανάλωση, η κατηγορία κατανάλωσης, ο προμηθευτής και η τιμή του φυσικού αερίου.

Τι μπορείτε να κάνετε;

α.Να συγκρίνετε επισταμένα τις τιμές και προσφορές από τους διάφορους προμηθευτές φυσικού αερίου, για την πιο συμφέρουσα επιλογή.
β.Να επιλέξετε έναν αξιόπιστο προμηθευτή που προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες για εγκατάσταση φυσικού αερίου με τιμές που αντιστοιχούν στην τεχνογνωσία και την εμπειρία τους.
γ.Να μην παραβλέπετε την σημασία της σωστής εγκατάστασης και συντήρησης λέβητα φυσικού αερίου για την οικονομική λειτουργία του συτήματος θέρμανσης Φυσικού Αερίου

Εκτός από την επιλογή του κατάλληλου προμηθευτή και την σύγκριση τιμών, η σωστή εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων φυσικού αερίου διαδραματίζει καίριο ρόλο στην οικονομική λειτουργία και την προσδοκώμενη μακροζωία τους. Ας δούμε με ποιους τρόπους:


α. Βέλτιστη καύση:

Η σωστή ρύθμιση του καυστήρα φυσικού αερίου και η τακτική συντήρησή του διασφαλίζουν την πλήρη και ομοιόμορφη καύση του φυσικού αερίου.
Αυτό οδηγεί σε μεγιστοποίηση της θερμικής απόδοσης, μείωση της κατανάλωσης και εξοικονόμηση χρημάτων.
Αντιθέτως, ένας κακώς ρυθμισμένος καυστήρας μπορεί να οδηγήσει σε ατελή καύση, με αποτέλεσμα την παραγωγή καπνού, αιθάλης και απώλεια ενέργειας.

β. Προστασία του εξοπλισμού:

Η τακτική συντήρηση του λέβητα, των σωληνώσεων και των λοιπών εξαρτημάτων του συστήματος συμβάλλει στην πρόληψη βλαβών και στην παράταση της διάρκειας ζωής τους.
Αυτό αποφεύγει δαπανηρές επισκευές ή αντικαταστάσεις στο μέλλον, εξασφαλίζοντας την οικονομική σας ασφάλεια και την ψυχική σας ηρεμία.


Πηγές:

ΔΕΣΦΑ: https://www.desfa.gr/
ΡΑΕ: https://www.rae.gr/
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: https://ypen.gov.gr/